Menu thiết kế nội thất

TNC House 320m²

TNC House 320m²
TNC House 320m²
TNC House 320m²
TNC House 320m²
TNC House 320m²
TNC House 320m²
TNC House 320m²
TNC House 320m²
TNC House 320m²
TNC House 320m²
TNC House 320m²
TNC House 320m²
TNC House 320m²
TNC House 320m²
TNC House 320m²
TNC House 320m²
TNC House 320m²
TNC House 320m²
TNC House 320m²
TNC House 320m²
TNC House 320m²
TNC House 320m²
TNC House 320m²
 • Mã dự án
  Mã dự án: 202304-0084
 • Chủ đầu tư
  Chủ đầu tư: Mr.Phú
 • Địa điểm
  Địa điểm: Tiền Giang
 • Diện tích
  Diện tích: 320m²
 • Loại
  Loại: Hiện đại
 • Thời gian hoàn thành
  Thời gian hoàn thành: 2021
Tổng đài:
Hotline:
Chia sẻ